Reiki

Medlife Poliklinikleri’nde Reiki Tedavisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LARA MEDLIFE’DA REIKI TERAPİLERİ BAŞLIYOR!

 
REIKI TERAPİSTİ ve UZMANI ELİF SİNCAR YÖNETİMİNDE UYGULANACAK TERAPİLERDE, RUHSAL ŞİFA ve ENERJİ AKTARIMI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR!

REIKI NEDİR?
20.yüzyılın başında Japonya’da ortaya çıkan, enerji aktarımı ile ruhsal şifa vermeye dayalı olduğuna inanılan bir tekniktir. Rei “her yerde varolan”, ki “ruhsal yaşam enerjisi” anlamına gelmektedir. Batıya “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak tercüme edilmiştir. Ancak ezoterik olarak “yüce kaynağın bilincini taşıyan, ruhsal amaçla çalışan yaşam gücü enerjisi” açıklaması daha kapsamlı bir tariftir. Reiki bir frekans ve “Ruhsal Şifa Tekniği”dir.

Reikinin herhangi bir din ya da inanç şekline bağlı olmayan, kolaylıkla uygulanabilen, zararsız bir yöntem olduğu ifade edilmektedir.

Kaynağının Tibet olduğu sanılan Reiki, 19.yüzyılda bir Japon Budisti olan Dr. Mikao Usui tarafından ortaya çıkarılmış ve bir şifa tekniği halinde sunulmuştur.

Usui’nin ölümünden sonra dikilen anıtta yazılanlara göre, Reiki’nin temelini oluşturduğu ileri sürülen enerji, Mikao Usui’ye Kurama Dağı’nda 21 günlüğüne inzivaya çekildiğinde gelmiştir. Usui, 1922’de bu enerjiyle işleyen şifa tekniklerini uygulamak üzere Tokyo’da bir klinik açmıştır. Usui bu şifa yöntemlerini uygulamakla kalmamış, birçok kişiye de öğretmiştir. Usui, 1923’te Tokyo’da meydana gelen Kanto depremi sırasında yardım çalışmaları yanında yeni klinikler kurmuş, ülkesinin diğer bölgelerine giderek Reiki sistemini tanıtmış ve uygulamıştır. Usui, bu seyahatlerinden birinde 62 yaşında yaşama veda etmiştir.

Usui, Reiki şifa yöntemlerini uygulamak üzere kurduğu organizasyona “Usui Reiki Ryoho Gakkai” adını vermiş ve günümüzde halen çalışan bir organizasyon kurmuştur. Bununla birlikte çağdaş araştırmacılar, Japon kültürünün kapalı gelenekleri nedeniyle, bu topluluğun günümüzdeki öğretileri ve uygulamaları hakkında bilgi edinmekte büyük güçlük çekmektedirler.

Yakın zamana kadar Mikao Usui ve bu sistemin ortaya çıkmasıyla ilgili çok az şey biliniyordu. Son birkaç yıldır Japonya’da yapılan araştırmalar sonucunda Usui’nin orijinal Reiki uygulamaları hakkında daha kesin bilgiler elde edilmiş ve böylece batıda öğretilen sistemi daha geniş bir perspektiften görme olanağı doğmuştur.

Usui’nin öğrencilerinden biri, Fizik Profesörü Chujiro Hayashi, 1938 yılında bu sistemi Hawaii’ye götürerek buradaki öğrencisi Hawayo Takata’yı öğretmenliğe inisiye etmiştir. Takata, Reiki’nin batıda yayılmasına neden olan kişidir. 1970’li yıllardan itibaren yirmi iki kişiyi öğretmen olarak yetiştirdikten sonra, 1980’de ölmüştür. Batıdaki Reiki pratisyenlerinin büyük çoğunluğu bu yirmi iki kişinin öğrencileridir ve hepsi Takata’ya, Hayashi’ye ve Usui’ye bağlanırlar.

REIKI NELERE İYİ GELİYOR
Reiki Master’ları, yıllar içinde kendi sezgilerini ve algılarını kullanarak; şifa bulmak isteyenlerin ve ruhsal gelişimlerini sürdürürken Reiki ile çalışanların gereksinimlerine cevap veren yeni teknikler geliştirmişlerdir.

Reiki fiziksel, zihinsel veya duygusal sorunların tümünde kullanılır. İnanca göre bedende meydana gelen enerji dengesizliklerini ve negatif enerji blokajlarını çözebilmek için yetersiz veya eksik kalan kendi enerji bedenini dengeleyip, tamamlayarak ve bilinç değişikliği yoluyla ruhsal – fiziksel iyileşme sürecini başlatma yolunu açmaktadır.

HANGİ KONULARDA UYGULANIYOR
Burada bahsedilen ‘enerji beden’, ‘ruh’, ‘enerji dengesizlikleri’ ve ‘negatif enerji blokajları’nın bilimsel birer açıklamaları bulunmamaktadır. Labaratuvar ortamında yapılan deneylerde, reiki verilen hastaların daha çabuk iyileştikleri gözlemlenmiştir.

Birçok hastalıkta tıbbi tedaviyi tamamlar, zihinsel ve bedensel gerginliklerden kurtulmayı sağlar. Sağlık ve kişisel gelişim alanında pozitif etkiler yaptığı, bu tekniği uygulayan ve uygulatanlar tarafından iddia edilmektedir.

Reiki bugün dünyada yaklaşık iki milyon kişi tarafından uygulanmaktadır. Dünyada birçok hastane reiki uygulamayı bütünleyici tedavi olarak kabul etmektedir.Reiki’nin evrensel bir enerji olduğu, hiçbir kişinin tekelinde olmadığı, Reiki ile herkesin kendisinin şifacısı olabileceği Reiki uygulayıcıları tarafından ifade edilir.